• Baggrund og erfaring

  SL-Rådgivning A/S er stiftet i december 2015, og er 100% ejet af civilingeniør Søren Larsen, som også er direktør for firmaet.

  Søren Larsen er uddannet som civilingeniør indenfor bygningsretningen, med speciale i varme- og klimateknik i 1988 på DTH (nu DTU) i Kongens Lyngby.

  Efter endt uddannelse arbejdede Søren Larsen i 3 år (1988-1991) som VVS-ingeniør i et større rådgivende ingeniørfirma i Virum, med flere end 100 medarbejdere, der primært udførte større nybyggerier, bl.a. hospitaler, kontor- og butiksejendomme, samt hoteller mv. Her beskæftigede Søren Larsen sig med projektering af bl.a. varmeanlæg, brugsvandsanlæg, sprinkleranlæg, afløb, kloak, ventilation og meget mere. Derudover blev Søren Larsen uddannet til VKO-konsulent (varmekonsulent), og servicerede som VKO-konsulent mange forskellige typer større og mindre varmecentraler, opvarmet med hhv. damp- og vandbaseret fjernvarme, samt olie- og gascentraler.

  VVS

  I 1991 blev Søren Larsen ansat til at opbygge og lede en ny VVS-afdeling i et mindre arkitekt- og ingeniørfirma i København, med 6 medarbejdere. Firmaet beskæftigede sig med renovering af større boligejendomme primært i København og på Frederiksberg, men manglede kompetencer indenfor VVS-området. Det blev en succes, og firmaet voksede i de godt 10 år (1991-2002) Søren Larsen var i firmaet fra 6 til ca. 30 medarbejdere, og ca. 1/3 af firmaets omsætning kom fra VVS-afdelingen. I 90’erne skulle det meste af København og Frederiksberg udbygges med nye fjernvarmeanlæg og nye radiatoranlæg, hvorfor Søren Larsen har forestået adskillige byggesager med fjernvarmekonverteringer og nye radiatoranlæg. I ansættelsesperioden uddannede Søren Larsen sig desuden til energimærkningskonsulent for store ejendomme (Energimærkningsordningen – EMO).

  I 2002 besluttede Søren Larsen sammen med 3 kollegaer at stifte eget firma, beliggende i Gladsaxe, der ligeledes beskæftigede sig med renovering af større boligejendomme. Også dette gik godt, men ejerne ønskede at bevare et mindre firma, med den personlige kontakt til kunderne i højsædet, så i 2016 var der ca. 10 medarbejdere i firmaet. Arbejdsopgaverne for Søren Larsen i dette firma har været meget forskelligartede, men med overvægt på opgaver med udskiftning af faldstammer og vandrør, udskiftning af radiatoranlæg, samt udskiftning af kloakker, og dræn- og fugtsikringsopgaver. Her var Søren Larsen medejer og ansat i ca. 14 år (2002-2016), indtil han i starten af 2016 startede SL-Rådgivning A/S.

  Med mere end 28 års erfaring som VVS-ingeniør, og heraf mere end 25 år indenfor renovering af større boligejendomme, besidder Søren Larsen et meget højt fagligt niveau, men også en stor indsigt i og forståelse for kundernes behov, samt en solid erfaring for, hvordan problemer i en byggesag kan forebygges. Søren Larsen er derfor omdrejningspunktet for alt hvad der foregår i SL-Rådgivning A/S. Det er Søren Larsen der har al personlig kontakt med bygherre, administrator og entreprenør mv. i en byggesag, helt fra start til slut. På den måde sikres den bedste kvalitet og oplevelse for kunden, samt det bedste slutresultat.